รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

4 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20221104-163510-รับสมัคร หนง.การเงินฯ 9 ธค 65.pdf
- 20221104-163510-ใบสมัครหัวหน้างานการเงินฯ.doc

เข้าชม 535 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม