ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York

4 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำ Professor Matthias Ruth, Pro-Vice Chancellor (Research) University of York และคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางขยายความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างคณะสังคมศาสตร์ และ Interdisciplinary Global Development Center (IGDC) University of York  ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Cr:ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


เข้าชม 575 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม