รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "China's Cultural and Soft Power and Resincization in Education

1 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์  เดินทาง ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "China's Cultural and Soft Power and Resincization in Education  และได้ร่วมนำเสนองานในหัวข้อเรื่อง "China's Soft Power and Resincization in Education: Case Study of the Yunnanese in Northern Thailand"  ณ สถาบัน ISEAS - Yusof Ishak Institute ประเทศสิงคโปร์


เข้าชม 217 ครั้ง