ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบปะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์

28 ต.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาพบปะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อหารือจากผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เยี่ยมชมห้องเรียน และความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน และภูมิทัศน์โดยรอบคณะสังคมศาสตร์


เข้าชม 237 ครั้ง