แสดงความยินดีกับ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์

24 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ​ผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสราวุฒิ​ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มช. และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติ​จาก คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษา​เก่า มช. คุณสุเมธ จินดาวัฒน์ คุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา คณะกรรมการ​บริหารสมาคม​ฯ พร้อมด้วยพลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุข และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ในรุ่นต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม​คณะสังคมศาสตร์​ อาคาร​เรียนรวม (SB4)


เข้าชม 753 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม