เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

6 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
.
“CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022”
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
.
ภายในงานพบกับการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการในประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 40 บูธผลงาน
.
งานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมรับชมวีดิทัศน์ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตกำลังคนระดับสูง และงานวิจัยและนวัตกรรมผลกระทบสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคแห่งการพลิกผัน” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
.
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางของงานวิจัยและนวัตกรรมที่พึงปรารถนา: มุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์” โดย ดร. วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
.
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
.
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://cmu.to/fVrTN โดยไม่มีค่าลงทะเบียน
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 3612 Email : raccmu@gmail.comเข้าชม 56 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม