ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 มิ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ระบบบริจาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มช่องทางการรับบริจาค สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร รวมถึงผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้คณะสังคมศาสตร์
โดยการบริจาคนี้สามารถนำปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
และผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลบริจาค ได้ที่เว็บไซต์สรรพกร www.rd.go.th โดยไม่ต้องขอหรือจัดเก็บหลักฐานการบริจาค

ผ่าน ระบบ CMU e-Donation

https://cmu.to/eDonation

ขั้นตอนการบริจาคเงิน ในโครงการ "กองทุนลูกช้างเพื่อ มช."
1. เข้าระบบ CMU e-Donation ผ่าน URL
https://donate.cmu.ac.th/home/foundation-home/4
หรือ สแกน QR Code จากภาพในโพสต์
2. กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน
3. ชำระเงินโดยการสแกน QR CODE ด้วย Mobile Banking Application
.เข้าชม 555 ครั้ง