รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

10 / มี.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ปีการศึกษา 2565
ผู้สนใจสามารสมัครส่งเอกสารการสมัครได้ทางออนไลน์ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.soc.cmu.ac.th/show_full/6
โทร: 0 5394 3599 หรือ 0 5394 3519
email: phothirat.s@gmail.comเข้าชม 84 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม