รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

10 มี.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้สนใจสามารสมัครส่งเอกสารการสมัครได้ทางออนไลน์ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 เมษายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.soc.cmu.ac.th/show_full/5
โทร: 0 5394 3573 หรือ 0 5394 3519
email: chancheera.m@cmu.ac.thเข้าชม 483 ครั้ง