ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14/01/2020

เข้าชม 15


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบ :
https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?id=01525cf0-467f-46bc-aa22-00b263f5b672


รูปเพิ่มเติม