โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2021

26/04/2021

เข้าชม 40


โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2021

กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับหน่วยกิตจำนวน 3 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/2021/04/09/new3/รูปเพิ่มเติม