ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2564

25/03/2021

เข้าชม 22


นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564


รูปเพิ่มเติม