โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

16/03/2021

เข้าชม 35


โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021 ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม -16 กรกฎาคม 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครระหว่าง 30,000 - 60,000 เยน โดยนักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตระหว่าง 3-6 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับประเภทโปรแกรมที่นักศึกษาลงทะเบียน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ibt 70, PBT 520 และต้องเข้ารับการทดสอบ Online Japanese Test หมดเขตการรับสมัครสำหรับ TUJP Online-1 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564, TUJP Online-2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ TUJP Online-3 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง- 20210316-100812-tohoku_university.pdf
รูปเพิ่มเติม