โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global Korea Scholarship (GSK)

16/03/2021

เข้าชม 20


โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global Korea Scholarship (GSK) เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ สถาบันอุดมศึกษาเกาหลี โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/qwyJR และจัดส่งเอกสารได้โดยตรงที่ Korean Education Center in Thailand) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564รูปเพิ่มเติม