ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

24/02/2021

เข้าชม 19


ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวน 7 ทุน

เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

http://www.fulbrightthai.org/proprams/2022-tgs

ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)รูปเพิ่มเติม