อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา

15/02/2021

เข้าชม 27


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562- 20210215-141137-r257.pdf
รูปเพิ่มเติม