ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ รหัส 31 บริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา

22/10/2020

เข้าชม 37


ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ รหัส 31 บริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทุน 10,000 บาท โดยทางภาควิชาฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนต่อไป


รูปเพิ่มเติม