ศึกษาเก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มอบหนังสือและรายงานการวิจัยต่างๆ ด้านเมืองศึกษา

22/10/2020

เข้าชม 37


คุณสุรีย์ บุญญานุพงษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัส 15 และอดีตข้าราชการนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคม มช. มอบหนังสือและรายงานการวิจัยต่างๆ ด้านเมืองศึกษา ให้กับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาได้อ่านค้นคว้าและใช้ประโยชน์ในการวิจัย อีกทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของ "ห้องสมุด" ภายใต้โครงการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ "มานุษยวิทยา โบราณคดีภาคเหนือ" และโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ


รูปเพิ่มเติม