ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

06/10/2020

เข้าชม 43


คณะสังคมศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณชนิการ์ โกวะประดิษฐ์ (ละเอียด) ศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัส 33 ที่ได้รับแต่งตั้งโยกย้ายจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม กระทรวงแรงงาน โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563


รูปเพิ่มเติม