แนะนำบุคลากรใหม่

2 ต.ค. 2566


แนะนำบุคลากรใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายพีรพล วิมลสันติรังษี ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


เข้าชม 170 ครั้ง