ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

12 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาสังคมวิทยา


เข้าชม 118 ครั้ง