ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นประภา ดำรงอุดมศักดิ์

11 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปิ่นประภา  ดำรงอุดมศักดิ์ 
ในโอกาสได้รับทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน Child’s Dream  ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา


เข้าชม 91 ครั้ง