ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสตรีศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

1 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : เอกสารแนบ- 20230901-162943-ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสตรีศึกษา.pdf
- 20230901-162943-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf
- 20230901-162943-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่พ.ศ.2560.pdf

เข้าชม 226 ครั้ง