เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023

4 ส.ค. 2566


สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023 ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ University of Science & Technology of Hanoi

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eau.ac.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230804-162653-fa93b99d-4357-46fa-a3ee-c1b430560b72.pdf

เข้าชม 185 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม