ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

27 ก.ค. 2566


Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Campus France Tour 2022) ในหัวข้อ “Studies in France and French Scholarships” เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษาต่อ ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี โท เอก รวมถึงการทำวิจัย และการสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยรัฐบาลฝรั่งเศส เช่น ทุน Franco-Thai  ทุน Eiffel ทุน Erasmus โดยสหภาพยุโรป ฯลฯ 

ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือ https://forms.office.com/r/R2gLK4HbH2


เข้าชม 246 ครั้ง