ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

26 ก.ค. 2566


สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์


ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://sym17.onec.go.th/ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230726-105300-3ca7db3b-71f0-4b14-819c-ffeb74969eb5.pdf

เข้าชม 204 ครั้ง