ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และอาคารเรียนรวมและบริเวณลานสหสิกขาลัย และลานจอดรถบริเวณหลังอาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

28 มิ.ย. 2566