วารสารงานวิจัยและวิชาการ NAIST Research Highlights 2023

22 พ.ค. 2566


ประชาสัมพันธ์วารสารงานวิจัยและวิชาการ NAIST Research Highlights 2023 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารดังกล่าวได้ที่ https://www.naist.jp/kensui/en/supports/international/international-dissemination.html 


เข้าชม 89 ครั้ง