ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บพค.พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนของ บพค., การเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน “ธัชวิทย์”

22 พ.ค. 2566


สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บพค.พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนของ บพค., การเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน “ธัชวิทย์” ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ที่ ID : 938 1114 8387 (ไม่จำกัดจำนวน) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/1RVPQJrGZL หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 76 ครั้ง