ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG"

18 พ.ค. 2566


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG" ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านการสแกน QR code ตามที่ปรากฎ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 51 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม