การสอบวัดผลการเรียนรู้ระดับมัธยมปลาย (ม.6) สำหรับผู้เรียนนอกระบบการศึกษาทั่วไป (K-12 Testing Program for Non-Formal Education Learners)

16 พ.ค. 2566


รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะสังคมศาสตร์แล้วเท่านั้น
การสอบวัดผลการเรียนรู้ระดับมัธยมปลาย (ม.6) สำหรับผู้เรียนนอกระบบการศึกษาทั่วไป (K-12 Testing Program for Non-Formal Education Learners)
จำนวนรับสมัคร 300 คน
ช่วงวันรับสมัคร 15-31 พ.ค. 66 เวลา 16:30 น.
ช่วงเวลาเรียน 1 มิ.ย.-15 ธ.ค. เรียนออนไลน์ โดยผู้เรียนจะต้องเข้าสอบวัดผลครบ 3 ครั้งตามช่วงวันเวลาที่กำหนด
Qualification or Criteria
Education level: high school level
English level: B1 (Intermediate level) or B2 (Upper-intermediate level) Age: 16 years old and above
Any individual from marginalized communities, lack of educational opportunity who are preparing for higher education.
** หลักสูตรจะมีการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนสมัครสอบ **


เข้าชม 63 ครั้ง