ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ทุกท่านร่วมกิจกกรม KM #2

16 พ.ค. 2566


ขอเรียนเชิญทุกท่าน

ร่วมกิจกรรม SOC KM ครั้งที่ 2 "จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย" #EP2 งานก๋านเงิน "การใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินทดรองจ่าย"

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  https://forms.office.com/r/UHVxgGMy2v


เข้าชม 64 ครั้ง