การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"

10 พ.ค. 2566


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research ans Academic (RUNIRAC VII) ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://runirac.snru.ac.th รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230510-114627-1a236bc3-6d2c-44c4-af2f-3eab57ad6807.pdf

เข้าชม 66 ครั้ง