ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและประชุมความร่วมมือภายใต้งาน K-Service Festa 2023

8 พ.ค. 2566


ด้วยสำนักงานพาณิชย์เกาหลี  ประจำกรุงเทพฯ ได้จัดงานสัมมนาและประชุมความร่วมมือภายใต้งาน  K-Service Festa 2023 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสานสัมพันธ์อันดีต่อการพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ   โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการบริการด้าน IT & ICT ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- 20230508-153758-4808c3d4-4825-4d7a-af66-90fa5041cf5a.pdf

เข้าชม 150 ครั้ง