แนะนำบุคลากรใหม่

8 พ.ค. 2566


แนะนำบุคลากรใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ศิริจินดา ทองจินดา
Ph.D. (Anthropology),
Australian National University, Australia
สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


เข้าชม 73 ครั้ง