ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Logo ครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

3 พ.ค. 2566


โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท ภายใต้ธีม Science CMU 60th Logbook : Note the memories, Create the future (60 ปี วิทยา มช. บันทึกอดีต ขีดเขียนปัจจุบัน รังสรรค์อนาคต) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร ตลอดจนผู้เกษียณ และบุคคลทั่วไป อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทักษะความสามารถทางด้านการออกแบบได้มีเวทีในการแข่งขันและเผยแพร่ผลงาน โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566


เข้าชม 50 ครั้ง