พิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทำทักษิณานุปทานและแสดงความกตัญูกตเวทีตาคุณ

3 เม.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทำทักษิณานุปทานและแสดงความกตัญูกตเวทีตาคุณ ซึ่งการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเงินบริจาคสนับสนุนจากทายาทของคุณธนี  พหลโยธิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี สพ.ญ.นพมาศ ณ ป้อมเพ็ชร์ ทายาทของคุณธนี พหลโยธิน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งอดีตผู้บริหาร ผู้อาวุโส ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ 

“ห้องประชุมประชุมธนี พหลโยธิน” เป็นห้องประชุมที่ทันสมัยและสามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบกับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม มีความสวยงาม  และเป็นพื้นที่สาธารณะที่ร่มรื่นรองรับประโยชน์ใช้งานหลากหลายรูปแบบของนักศึกษา บุคลากรคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เข้ามาใช้บริการ อีกด้วย

ภาพกิจกรรม :เข้าชม 137 ครั้ง