ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญ พนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9 มี.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชาญ  พนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565


เข้าชม 208 ครั้ง