แนะนำบุคลากรใหม่

3 มี.ค. 2566


แนะนำบุคลากรใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายโพธิ์สันต์ วิเชยละ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศ฿กษา


เข้าชม 38 ครั้ง