ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม The Second Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Asia (CALOHEA) National Meeting, Thailand

24 ก.พ. 2566


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม The Second Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Asia (CALOHEA) National Meeting, Thailand ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานของโครงการ CALOHEA สู่สาธารณะและแสดงประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับจากผลงานของโครงการ

      ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ shorturl.at/cRW47  ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2566 หรือติดต่อนางสาวศรุตา ศรีชูศิลป์ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ aun.saruta@gmail.com


เข้าชม 64 ครั้ง