ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

24 ก.พ. 2566


นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2023/ 


เข้าชม 37 ครั้ง