ประชาสัมพันธ์งานวิชาการของสถานทูตออสเตรเลีย "ASEAN - Australia TNE Workshop in Bangkok"

24 ก.พ. 2566


ประชาสัมพันธ์งานวิชาการของสถานทูตออสเตรเลีย "ASEAN - Australia TNE Workshop in Bangkok" 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้างาน ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 https://shorturl.asia/fy1kj

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบ- 20230224-131425-ASEAN-AustraliaTNEWorkshopinBangkok.pdf

เข้าชม 56 ครั้ง