ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ สมมิตร ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

16 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปิยวรรณ  สมมิตร
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565 
ณ วันที่ 5 มกราคม 2566
ณ วันที่ 5 มกราคม 2566


เข้าชม 296 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม