รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

13 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา- 20230113-125603-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์.pdf

เข้าชม 501 ครั้ง