โครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์( Health Impact Assessment: HIA) รุ่นสำหรับนักวิชาการ และอาจารย์ ประจำปี 2566

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์( Health Impact Assessment: HIA) รุ่นสำหรับนักวิชาการ และอาจารย์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า โทร.053-942522 หรืออีเมล nuttakan.a@cmu.ac.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230110-091755-โครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(HIA).pdf

เข้าชม 99 ครั้ง