ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงบริเวณชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

29 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โครงการปรับปรุงบริเวณชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

   - 20221129-163020-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

เข้าชม 417 ครั้ง