ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภูมิศษสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (LAB GI) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์

29 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภูมิศษสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (LAB GI) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์- 20221129-162941-LAB GI.pdf

เข้าชม 330 ครั้ง