ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่

18 พ.ค. 2566


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ http://icv7.rdpb.go.th/registration โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230518-112136-bfd38483-9f5e-49ec-a35a-bc1dad9f2e8f.pdf

เข้าชม 153 ครั้ง