ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

18 พ.ค. 2566


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ http://HoRNetS2023.journalpyh.com หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฎ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230518-111816-ae56e01f-44dd-44ea-bee6-6da89deaf59d.pdf

เข้าชม 59 ครั้ง