ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “AIC สัญจร”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การจัดการประชุม ASEAN Higher Education Conference (AHEC) 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการนวัตกรรม การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญเข้าร่วมและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566